Είμαι δικηγόρος παρ ΄ Αρείω Πάγω  (ΑΜ:444) με συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία άνω των 15 ετών σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου (οικογενειακές, εμπράγματες, κτηματολογικές, μισθωτικές, κληρονομικές διαφορές, σύσταση αστικών εταιριών (συλλόγων, αθλητικών σωματείων κλ.π)) και Εμπορικού Δικαίου (σύσταση, λύση εταιριών ( Ο.Ε.,Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. Ι.Κ.Ε.), εμπορικές συμβάσεις και μισθώσεις).Έχω εργαστεί ως νομικός στο Τμήμα Διαγωνισμών της εταιρίας με την επωνυμία «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο στην «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και έχω εργαστεί ως πολιτιστική διαχειρίστρια στον Δήμο Νάουσας ν. Ημαθίας.

Είμαι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΜ:2095), με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική, Οικογενειακή και Κτηματολογική Διαμεσολάβηση, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οικογενειακών και Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών και του ΟΠΕΜΕΔ, με συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και ερευνητικά προγράμματα για την διαμεσολάβηση.

Γνωρίζω άριστα την Αγγλική Γλώσσα και επαρκώς την Γαλλική και Ισπανική.

Μαρία Τορορή,
Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Διαμεσολάβηση

Ως διαμεσολαβήτρια αναλαμβάνω την διαμεσολάβηση σας. Ως δικηγόρος μπορώ να είμαι ο νομικός σας παραστάτης στην διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνω υποθέσεις που προκύπτουν από κληρονομικές διαφορές, τις εμπορικές σας συναλλαγές και από τις συναλλακτικές σας σχέσεις ως καταναλωτές.

Οικογενειακό Δίκαιο

Αναλαμβάνω υποθέσεις που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ των συζυγών ( διαζύγιο, περιουσιακές διαφορές) και θέματα επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων. Έχετε την δυνατότητα να επιλύσετε την διαφορά σας είτε συμβιβαστικά είτε με αντιδικία.

Εμπράγματο Δίκαιο

Αναλαμβάνω υποθέσεις διαφορών που αφορούν στην ιδιοκτησία σας καθώς και όλες τις νομικές ενέργειες που αφορούν στην εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσία σας.

Εμπορικό Δίκαιο

Μπορώ να συστήσω ή να λύσω την ατομική σας επιχείρηση ή την εμπορική σας εταιρία. Μπορώ να παρέχω την νομική μου συμβουλή για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας σας, με βάση την από κοινού μας συμφωνία.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Το δικηγορικό μου γραφείο είναι στη διάθεση σας για να συζητήσουμε για οποιαδήποτε νομικό πρόβλημά σας, να σας συμβουλέψω και να συνεργαστώ μαζί σας για να το λύσουμε.
Μη διστάσετε να μου τηλεφωνήσετε

Μπορούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.

6945-993-862

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 π.μ. – 09:00 μ.μ.


Σμύρνης 13, Νάουσα 59200

torori.maria@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας

*